IP:
   on:  o:  w:
Imieniny:

KONKURS
------------------------------------------------------------------------------------------------


REGULAMIN RODZINNEGO  KONKURSU PARAFIALNEGO

,,RÓŻANIEC- MODLITWA ,KTÓRĄ UKOCHAŁ PAPIEŻ POLAK’’

Cele:

·         Uczczenie 100-letnich urodzin papieża Jana Pawła II, przypomnienie Jego postaci.

·         Przybliżenie i zachęcanie do modlitwy różańcowej w rodzinach i  w parafii /nabożeństwa majowe, nabożeństwa październikowe ,pierwsze soboty miesiąca/

·         Przypomnienie i utrwalenie tajemnic różańca świętego.

 

Uczestnicy:

·      Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z naszej parafii.  Prace będą oceniane tylko w tej jednej kategorii.

 

Opis:

·      W dniu 16 października 2002 roku, ogłaszając Rok Różańca św. Jan Paweł II wystosował do wszystkich wiernych List Apostolski Rosarium Virginis Mariae. Tym właśnie dokumentem papież wprowadził do różańca nowe tajemnice – światła,

·      Należy przedstawić plastycznie jedną z Tajemnic Światła. Technika dowolna, format prac A4.

·      Następnie zdjęcie pracy przesłać na adres e-mailapier@wp.pl wraz z wypełnionym formularzem o przetwarzaniu danych osobowych / załącznik/

·      Prace można przesyłać do 15  maja 2020r. będą umieszczone na stronie facebook  naszej parafii.

Podsumowanie konkursu nastąpi 24 maja 2020r. w niedzielę


-----------------------------------------------------------------------------


Wyrażam zgodę na nieodpłatne prawo do wykorzystania przez Organizatora/ Parafię pw. MBNP w Kamienicy Królewskiej/ prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie . Jednocześnie przyjmuje do wiadomości ,że przesłanie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamienicy Królewskiej
83-342 Kamienica Królewska,  ul Jana Pawła II 1,  tel. 58 681 92 72, e-mail: apier@wp.pl
Konto: 82 8324 0001 0000 1414 2000 0010