IP:
   on:  o:  w:
Imieniny:

KONKURS------------------------------------------------------------------------------------------------

Droga Krzyżowa dla dzieci
www.youtube.com/watch?v=9wsvHd81jec------------------------------------------------------------------------------------------------


ZGODA:


Wyrażam zgodę na nieodpłatne prawo do wykorzystania przez Organizatora/ Parafię pw. MBNP w Kamienicy Królewskiej/ prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie . Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że przesłane zdjęcie (praca plastyczna) do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora zdjęcia (pracy plastycznej), przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

                                                                                                            podpis..........................................


    ZGODA - Plik do pobrania
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamienicy Królewskiej
83-342 Kamienica Królewska,  ul Jana Pawła II 1,  tel. 58 681 92 72, e-mail: apier@wp.pl
Konto: 82 8324 0001 0000 1414 2000 0010